У зв’язку зі зміною згідно Статуту ПАТ «ВІТ» виконавчого органу з колегіального на одноосібний - Генеральний директор і відкликанням повного складу правління, 30.06.2011р. на засіданні Наглядової ради ПАТ «ВІТ» (протокол №23 від 30.06.2011р.) прийнято рішення про зміну складу посадових осіб, а саме:

Звільнений Голова правління Мелєшко Ігор Юрійович, посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних; володіє часткою в статутному капіталі 0,016%; на посаді перебував тринадцять років; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Замість звільненої посадової особи на посаду Голови правління нікого не призначено.

Звільнений заступник голови правління Науменко Олександр Кузьмич, посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних; володіє часткою в статутному капіталі 0,0014%; на посаді перебував тринадцять років; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Замість звільненої посадової особи на посаду заступника голови правління нікого не призначено.

Звільнений секретар правління Гура Юрій Леонідович, посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних; володіє часткою в статутному капіталі 0,0014%; на посаді перебував п’ять років; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Замість звільненої посадової особи на посаду секретаря правління нікого не призначено.

Звільнений член правління Паук Юрій Іванович, посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних; володіє часткою в статутному капіталі 0,0014%; на посаді перебував п’ять років; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Замість звільненої посадової особи на посаду члена правління нікого не призначено.

Звільнений член правління Дорогокупля Володимир Олександрович, посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних; часткою в статутному капіталі емітента не володіє; на посаді перебував п’ять років; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Замість звільненої посадової особи на посаду члена правління нікого не призначено.

Призначено у зв`язку з вакантністю посади Генерального директора Мелєшко Ігоря Юрійовича, посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних; володіє 1141 акцією, що складає 0,016% статутного капіталу; попередні посади: інженер-конструктор; інженер-конструктор III категорії; інженер-конструктор II категорії; інженер-конструктор I категорії; начальник конструкторського бюро; заступник директора інституту; директор інституту, голова правління; посадову особу призначено терміном на 4 роки; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:

Генеральний директор Мелєшко Ігор Юрійович.