Публічне акціонерне товариство «Український науково-дослідний проектно-конструкторський та технологічний інститут трансформаторобудування» (ПАТ «ВІТ»)
місцезнаходження: Україна, 69069, м. Запоріжжя, Дніпропетровське шосе, 11

повідомляє, що порядок денний річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 22 березня 2016 року за адресою: м. Запоріжжя, Дніпропетровське шосе, 11, конференц-зал, доповнюється наступними питаннями:

 

Порядок денний


14. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції.
15. Призначення особи, уповноваженої на підписання Статуту Товариства у новій редакції.


Наглядова рада