10.06.2011 р. позачерговими Загальними зборами акціонерів Товариства (протокол №17 від 10.06.2011 р.) прийнято рішення про зміни у складі посадових осіб емітента:

Звільнений за власним бажанням член наглядової ради Синьов Володимир Юрійович, посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних; володіє 0,0001% статутного капіталу емітента; на посаді перебував один рік і шість місяців; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Призначений у зв`язку з вакантністю посади член наглядової ради Гвоздєв Михайло Володимирович, посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних; часткою в статутному капіталі емітента не володіє (0 акцій); попередні посади: дані щодо попередніх посад відсутні, оскільки посадова особа не перебуває у трудових відносинах з Товариством; посадову особу призначено терміном на 3 роки; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Звільнена на підставі рішення загальних зборів у зв`язку з достроковим відкликанням повного складу ревізійної комісії секретар ревізійної комісії Шейн Наталія Анатоліївна, посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних; володіє 0,0001% статутного капіталу емітента; на посаді перебувала два роки і вісім місяців; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. На посаду секретаря ревізійної комісії нікого не призначено.

Звільнений за власним бажанням заступник голови ревізійної комісії Зуєв Олексій Дмитрович, посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних; володіє 0,0001% статутного капіталу емітента; на посаді перебував два роки і вісім місяців; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. На посаду заступника голови ревізійної комісії нікого не призначено.

Призначена у зв`язку з вакантністю посади член ревізійної комісії Ємельянова Лілія Вікторівна, посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних; часткою в статутному капіталі емітента не володіє (0 акцій); попередні посади: дані щодо попередніх посад відсутні, оскільки посадова особа не перебуває у трудових відносинах з Товариством; посадову особу призначено терміном на 4 роки; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Призначена у зв`язку з вакантністю посади член ревізійної комісії Кулікова Лариса Михайлівна, посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних; часткою в статутному капіталі емітента не володіє (0 акцій); попередні посади: дані щодо попередніх посад відсутні, оскільки посадова особа не перебуває у трудових відносинах з Товариством; посадову особу призначено терміном на 4 роки; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:

Голова правління Мелєшко Ігор Юрійович.