Посадова особа Заступник голови наглядової ради Гвоздєв Михайло Володимирович (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) звільнена з посади 16.04.2013; частка у статутному капіталі емітента, належна особі - 0%; на посаді особа перебувала 1 рік і 10 місяців; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Орган, що прийняв рішення про звільнення - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: звільнення за власним бажанням; підстави: Протокол загальних зборів акціонерів №19 від 16.04.2013 року. Замість звільненої посадової особи заступника голови наглядової ради на посаду заступника голови наглядової ради з обраних на загальних зборах акціонерів членів наглядової ради нікого не призначено.

Посадова особа Член наглядової ради Трегубов Ігор Сергійович (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) призначена на посаду 16.04.2013; володіє 0 акціями, що складає 0% статутного капіталу емітента; посади, які особа обіймала протягом своєї діяльності: головний спеціаліст по роботі з регіонами відділу продаж, заступник комерційного директора - начальник відділу продаж, директор з продаж; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який призначено особу: 3 роки. Орган, що прийняв рішення про призначення - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: вакантність посади; підстави: Протокол загальних зборів акціонерів №19 від 16.04.2013 року.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:

Генеральний директор Паук Юрій Іванович