1. По першому питанню порядку денного «Обрання секретаря зборів» вирішили:

Обрати секретарем зборів - Глібову Ганну Юріївнуї.
Голосували:
«за» - 5785018 голосів, що становить 83,611% від зареєстрованих на зборах.
«проти» - 0 голосів, що становить 0% від зареєстрованих на зборах.
«утрималися» - 1133703 голосів, що становить 16,385% від зареєстрованих на зборах.
«не голосували» - 277 голосів, що становить 0,004% від зареєстрованих на зборах.

2. По другому питанню порядку денного «Звіт виконавчого органу за 2012 рік та його затвердження. Визначення основних напрямів діяльності на 2013 рік» вирішили:

Затвердити звіт виконавчого органу за 2012р. Визначити основні напрями діяльності на 2013 р.:

  1. По замовленням з Відкритим акціонерним товариством Холдинговою компанією «Електрозавод», Росія:
    • розробити не менш 45 проектів силових трансформаторів;
    • завершити виготовлення, провести випробування та здати міжвідомчій комісії дослідний зразок силового елегазового трансформатора 21МВА,220кВ;
    • виготовити комплект перетворювальних трансформаторів для статичного перетворювача частоти СПЧ-2000.
  2. Продовжити розробку та впровадження комплексу заходів з підвищення ефективності науково-технічної та господарської діяльності ПАТ «ВІТ» (оптимізація функцій та інфраструктури інституту, а також чисельності робітників).
  3. Продовжити приймати участь у енергетичних програмах закордонних країн (Китай, Індія, Південно-Східна Азія, Латинська Америка) на базі ліцензійних угод та контрактів щодо інжинірингових послуг.

Голосували:
«за» - 5785295 голосів, що становить 83,615% від зареєстрованих на зборах.
«проти» - 0 голосів, що становить 0 % від зареєстрованих на зборах.
«утрималися» - 1133703 голосів, що становить 16,385% від зареєстрованих на зборах.

3. По третьому питанню порядку денного «Звіт наглядової ради та його затвердження» вирішили:

Затвердити звіт наглядової ради.
Голосували:
«за» - 5785295 голосів, що становить 83,615% від зареєстрованих на зборах.
«проти» - 0 голосів, що становить 0 % від зареєстрованих на зборах.
«утрималися» - 1133703 голосів, що становить 16,385 % від зареєстрованих на зборах.

4. По четвертому питанню порядку денного «Затвердження звіту та висновку ревізійної комісії» вирішили:

Затвердити звіт та висновок ревізійної комісії.
Голосували:
«за» - 5785295 голосів, що становить 83,615% від зареєстрованих на зборах.
«проти» - 0 голосів, що становить 0 % від зареєстрованих на зборах.
«утрималися» - 1133703 голосів, що становить 16,385 % від зареєстрованих на зборах.

5. По п’ятому питанню порядку денного «Затвердження річного звіту за 2012 рік» вирішили:

Затвердити річний звіт за 2012 рік.
Голосували:
«за» - 5785295 голосів, що становить 83,615% від зареєстрованих на зборах.
«проти» - 0 голосів, що становить 0 % від зареєстрованих на зборах.
«утрималися» - 1133703 голосів, що становить 16,385 % від зареєстрованих на зборах.

6. По шостому питанню порядку денного «Розподіл прибутку за 2012 рік» вирішили:

Чистий прибуток у сумі 362,0 тис.грн., отриманий за результатами фінансово-господарської діяльності у 2012р., залишити в розпорядженні ПАТ «ВІТ».
Голосували:
«за» - 5784745 голосів, що становить 83,607% від зареєстрованих на зборах.
«проти» - 0 голосів, що становить 0 % від зареєстрованих на зборах.
«утрималися» - 1134253 голосів, що становить 16,393% від зареєстрованих на зборах.

7. По сьомому питанню порядку денного «Відкликання членів наглядової ради» вирішили:

Відкликати членів наглядової ради у повному складі:

ВАТ «Електрозавод» - голова наглядової ради
Гвоздєв Михайло Володимирович - заступник голови наглядової ради
Ковальов Віктор Дмитрович - член наглядової ради
Шаталова Марія Володимирівна - член наглядової ради
Соловйов Валерій Прохорович - секретар наглядової ради

Голосували:
«за» - 6918998 голосів, що становить 100% від зареєстрованих на зборах.
«проти» - 0 голосів, що становить 0 % від зареєстрованих на зборах.
«утрималися» - 0 голосів, що становить 0% від зареєстрованих на зборах.

8. По восьмому питанню порядку денного «Обрання членів наглядової ради» за результатами кумулятивного голосування обрано на новий термін 3 роки наглядову раду у складі 5 осіб, які набрали найбільшу кількість голосів у порівнянні з іншими кандидатами:

ВАТ «Електрозавод» - кумулятивні голоси віддані «за» кандидата - 5783919
Трегубов Ігор Сергійович - кумулятивні голоси віддані «за» кандидата - 5783919
Ковальов Віктор Дмитрович - кумулятивні голоси віддані «за» кандидата - 5783919
Шаталова Марія Володимирівна - кумулятивні голоси віддані «за» кандидата - 5785304
Соловйов Валерій Прохорович - кумулятивні голоси віддані «за» кандидата - 5788539

9. По дев’ятому питанню порядку денного «Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами наглядової ради» вирішили:

Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами наглядової ради
Голосували:
«за» - 6918998 голосів, що становить 100% від зареєстрованих на зборах.
«проти» - 0 голосів, що становить 0 % від зареєстрованих на зборах.
«утрималися» - 0 голосів, що становить 0% від зареєстрованих на зборах.

10. По десятому питанню порядку денного «Обрання особи, уповноваженої на підписання від імені Товариства цивільно-правових договорів з членами наглядової ради» вирішили:

Уповноважити Генерального директора ПАТ «ВІТ» на підписання від імені Товариства цивільно-правових договорів з членами наглядової ради.
Голосували:
«за» - 6918998 голосів, що становить 100% від зареєстрованих на зборах.
«проти» - 0 голосів, що становить 0 % від зареєстрованих на зборах.
«утрималися» - 0 голосів, що становить 0% від зареєстрованих на зборах.

11. По одинадцятому питанню порядку денного «Внесення змін до Статуту Товариства» вирішили:

Внести зміни до Статуту Товариства.
Голосували:
«за» - 5785018 голосів, що становить 83,611% від зареєстрованих на зборах.
«проти» - 0 голосів, що становить 0 % від зареєстрованих на зборах.
«утрималися» - 1133980 голосів, що становить 16,389% від зареєстрованих на зборах.

12. По дванадцятому питанню порядку денного «Призначення особи, уповноваженої на підписання змін до Статуту Товариства» вирішили:

Уповноважити голову зборів Соловйова Валерія Прохоровича на підписання змін до Статуту.
Уповноважити виконавчий орган Товариства на здійснення всіх дій, пов’язаних з реєстрацією змін до Статуту.
Голосували:
«за» - 5785295 голосів, що становить 83,615% від зареєстрованих на зборах.
«проти» - 0 голосів, що становить 0 % від зареєстрованих на зборах.
«утрималися» - 1133703 голосів, що становить 16,385% від зареєстрованих на зборах.

13. По тринадцятому питанню порядку денного «Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш одного року з дати прийняття такого рішення, та надання повноважень на укладання таких правочинів» вирішили:

Питання порядку денного «Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш одного року з дати прийняття такого рішення, та надання повноважень на укладання таких правочинів» зняти з розгляду.
Голосували:
«за» - 5785018 голосів, що становить 83,611% від зареєстрованих на зборах.
«проти» - 0 голосів, що становить 0 % від зареєстрованих на зборах.
«утрималися» - 1133980 голосів, що становить 16,389% від зареєстрованих на зборах.

Лічильна комісія Загальних зборів.