1. По першому питанню порядку денного «Обрання лічильної комісії» вирішили:

Обрати лічильну комісію у складі:
Горових Галина Миколаївна - голова лічильної комісії
Якушева Олена Володимирівна - секретар лічильної комісії
Бровко Світлана Миколаївна - член лічильної комісії
Голосували:
«за» - 5784204 голосів, що становить 83,646% від зареєстрованих на зборах.
«проти» - 0 голосів, що становить 0% від зареєстрованих на зборах.
«утрималися» - 1130889 голосів, що становить 16,354% від зареєстрованих на зборах.

2. По другому питанню порядку денного «Обрання секретаря зборів» вирішили:

Обрати секретарем зборів - Глібову Ганну Юріївну
Голосували:
«за» - 5784204 голосів, що становить 83,646% від зареєстрованих на зборах.
«проти» - 1130889 голосів, що становить 16,354% від зареєстрованих на зборах.
«утрималися» - 0 голосів, що становить 0% від зареєстрованих на зборах.

3. По третьому питанню порядку денного «Звіт виконавчого органу за 2011 рік та його затвердження. Визначення основних напрямів діяльності на 2012 рік» вирішили:

Затвердити звіт виконавчого органу за 2011р. Визначити основні напрями діяльності на 2012р.:
     - за контрактами з Відкритим акціонерним товариством Холдинговою компанією «Електрозавод», Росія спроектувати та виготовити елегазовий силовий трансформатор 21МВА/220кВ, розробити 33 проекти силових трансформаторів 15-500кВ;
     - впровадити комплекс заходів з підвищення продуктивності праці конструкторських служб у 1,5-2 рази;
     - з метою підвищення ефективності роботи ПАТ «ВІТ» оптимізувати організаційну структуру,
Голосували:
«за» - 5784204 голосів, що становить 83,646% від зареєстрованих на зборах.
«проти» - 1130889 голосів, що становить 16,354% від зареєстрованих на зборах.
«утрималися» - 0 голосів, що становить 0% від зареєстрованих на зборах.

4. По четвертому питанню порядку денного «Звіт наглядової ради та його затвердження» вирішили:

Затвердити звіт наглядової ради.
Голосували:
«за» - 5784204 голосів, що становить 83,646% від зареєстрованих на зборах.
«проти» - 1130889 голосів, що становить 16,354 % від зареєстрованих на зборах.
«утрималися» - 0 голосів, що становить 0% від зареєстрованих на зборах.

5. По п’ятому питанню порядку денного «Затвердження звіту та висновку ревізійної комісії» вирішили:

Затвердити звіт та висновок ревізійної комісії.
Голосували:
«за» - 5784204 голосів, що становить 83,646% від зареєстрованих на зборах.
«проти» - 1130889 голосів, що становить 16,354 % від зареєстрованих на зборах.
«утрималися» - 0 голосів, що становить 0% від зареєстрованих на зборах.

6. По шостому питанню порядку денного «Затвердження річного звіту за 2011 рік» вирішили:

Затвердити річний звіт за 2011 рік з урахуванням висновку ревізійної комісії та висновку незалежної аудиторської фірми «Лінара-аудит».
Голосували:
«за» - 5784204 голосів, що становить 83,646% від зареєстрованих на зборах.
«проти» - 1130889 голосів, що становить 16,354 % від зареєстрованих на зборах.
«утрималися» - 0 голосів, що становить 0% від зареєстрованих на зборах.

7. По сьомому питанню порядку денного «Розподіл прибутку за 2011 рік» вирішили:

Чистий прибуток у сумі 472,0 тис.грн., отриманий за результатами фінансово-господарської діяльності у 2011р., залишити в розпорядженні ПАТ «ВІТ».
Голосували:
«за» - 5784204 голосів, що становить 83,646% від зареєстрованих на зборах.
«проти» - 1130889 голосів, що становить 16,354 % від зареєстрованих на зборах.
«утрималися» - 0 голосів, що становить 0% від зареєстрованих на зборах.

8. По восьмому питанню порядку денного «Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами наглядової ради. Затвердження кошторису оплати діяльності членів наглядової ради» вирішили:

Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами наглядової ради. Не затверджувати кошторис оплати діяльності членів наглядової ради.
Голосували:
«за» - 5784204 голосів, що становить 83,646% від зареєстрованих на зборах.
«проти» - 1130889 голосів, що становить 16,354 % від зареєстрованих на зборах.
«утрималися» - 0 голосів, що становить 0% від зареєстрованих на зборах.

9. По дев’ятому питанню порядку денного «Відкликання членів ревізійної комісії» вирішили:

Відкликати членів ревізійної комісії у повному складі:
Макаревич Наталія Володимирівна - голова ревізійної комісії
Ємельянова Лілія Вікторівна - заступник голови ревізійної комісії
Кулікова Лариса Михайлівна - секретар ревізійної комісії
Голосували:
«за» - 5784204 голосів, що становить 83,646% від зареєстрованих на зборах.
«проти» - 1130889 голосів, що становить 16,354 % від зареєстрованих на зборах.
«утрималися» - 0 голосів, що становить 0% від зареєстрованих на зборах.

10. По десятому питанню порядку денного «Обрання членів ревізійної комісії» за результатами кумулятивного голосування обрано на новий термін 4 роки ревізійну комісію у складі 3 осіб, які набрали найбільшу кількість голосів у порівнянні з іншими кандидатами:

Макаревич Наталія Володимирівна - кумулятивні голоси віддані «за» кандидата - 5783829
Сушкова Олена Юріївна - кумулятивні голоси віддані «за» кандидата - 5782588
Кулікова Лариса Михайлівна - кумулятивні голоси віддані «за» кандидата - 5783729

11. По одинадцятому питанню порядку денного «Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами ревізійної комісії» вирішили:

Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами ревізійної комісії.
Голосували:
«за» - 5784204 голосів, що становить 83,646% від зареєстрованих на зборах.
«проти» - 1130889 голосів, що становить 16,354 % від зареєстрованих на зборах.
«утрималися» - 0 голосів, що становить 0% від зареєстрованих на зборах.

12. По дванадцятому питанню порядку денного «Обрання особи, уповноваженої на підписання від імені Товариства цивільно-правових договорів з членами наглядової ради і ревізійної комісії» вирішили:

Уповноважити Генерального директора ПАТ «ВІТ» Паука Юрія Івановича на підписання від імені Товариства цивільно-правових договорів з членами наглядової ради та ревізійної комісії.
Голосували:
«за» - 5784204 голосів, що становить 83,646% від зареєстрованих на зборах.
«проти» - 1130889 голосів, що становить 16,354 % від зареєстрованих на зборах.
«утрималися» - 0 голосів, що становить 0% від зареєстрованих на зборах.

13. По тринадцятому питанню порядку денного «Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш одного року з дати прийняття такого рішення, та надання повноважень на укладання таких правочинів» вирішили:

Попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися протягом року з дати проведення цих Загальних зборів акціонерів, а саме:
    - з Відкритим акціонерним товариством Холдинговою компанією «Електрозавод», Росія з розробки та виготовлення трансформаторного обладнання з сукупною граничною вартістю 35 млн.грн.
    Надати повноваження на укладання цих правочинів Генеральному директору ПАТ «ВІТ» за попереднім погодженням з наглядовою радою.
Голосували:
«за» - 5784204 голосів, що становить 81,298% від їх загальної кількості.
«проти» - 1130889 голосів, що становить 15,895 % від їх загальної кількості.
«утрималися» - 0 голосів, що становить 0% від їх загальної кількості.

Лічильна комісія позачергових загальних зборів.