1. По першому питанню порядку денного «Обрання секретаря зборів» вирішили:

Обрати лічильну комісію у складі:

Климов Федір Миколайович - голова лічильної комісії;
Бровко Світлана Миколаївна - секретар лічильної комісії;
Гаврилова Олена Анатоліївна - член лічильної комісії.

Голосували:
«за» - 5784320 голосів, що становить 100% від зареєстрованих на зборах.
«проти» - 0 голосів, що становить 0% від зареєстрованих на зборах.
«утрималися» - 0 голосів, що становить 0% від зареєстрованих на зборах.


2. По другому питанню порядку денного «Звіт виконавчого органу за 2013 рік та його затвердження. Визначення основних напрямів діяльності на 2014 рік» вирішили:

Затвердити звіт виконавчого органу за 2013 р. Визначити основні напрями діяльності на 2014 р.:

  1. По замовленням з Відкритим акціонерним товариством Холдинговою компанією «Електрозавод», Росія виконати розробку трансформаторів, що відносяться до лінійки інноваційного обладнання нового покоління класів напруги від 35 кВ до 750 кВ.
  2. Продовжити приймати участь у енергетичних програмах закордонних країн (Китай, Індія, Південно-Східна Азія, Латинська Америка) на базі ліцензійних угод та контрактів щодо інжинірингових послуг.
  3. Продовжити розробку та впровадження комплексу заходів з підвищення ефективності науково-технічної та господарської діяльності ПАТ «ВІТ» (оптимізація функцій та інфраструктури інституту, а також чисельності робітників).

Голосували:
«за» - 5784320 голосів, що становить 100 % від зареєстрованих на зборах.
«проти» - 0 голосів, що становить 0 % від зареєстрованих на зборах.
«утрималися» - 0 голосів, що становить 0 % від зареєстрованих на зборах.

3. По третьому питанню порядку денного «Звіт наглядової ради та його затвердження» вирішили:

Затвердити звіт наглядової ради.
Голосували:
«за» - 5784320 голосів, що становить 100 % від зареєстрованих на зборах.
«проти» - 0 голосів, що становить 0 % від зареєстрованих на зборах.
«утрималися» - 0 голосів, що становить 0 % від зареєстрованих на зборах.

4. По четвертому питанню порядку денного «Затвердження звіту та висновку ревізійної комісії» вирішили:

Затвердити звіт та висновок ревізійної комісії.
Голосували:
«за» - 5784320 голосів, що становить 100 % від зареєстрованих на зборах.
«проти» - 0 голосів, що становить 0 % від зареєстрованих на зборах.
«утрималися» - 0 голосів, що становить 0 % від зареєстрованих на зборах.

5. По п’ятому питанню порядку денного «Затвердження річного звіту за 2013 рік» вирішили:

Затвердити річний звіт за 2013 рік.
Голосували:
«за» - 5784320 голосів, що становить 100 % від зареєстрованих на зборах.
«проти» - 0 голосів, що становить 0 % від зареєстрованих на зборах.
«утрималися» - 0 голосів, що становить 0 % від зареєстрованих на зборах.

6. По шостому питанню порядку денного «Розподіл прибутку за 2013 рік» вирішили:

Чистий прибуток у сумі 130,0 тис. грн., отриманий за результатами фінансово-господарської діяльності у 2013 р., залишити в розпорядженні ПАТ «ВІТ».
Голосували:
«за» - 5784320 голосів, що становить 100 % від зареєстрованих на зборах.
«проти» - 0 голосів, що становить 0 % від зареєстрованих на зборах.
«утрималися» - 0 голосів, що становить 0 % від зареєстрованих на зборах.

Лічильна комісія Загальних зборів.