Підсумки голосування
на річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «ВІТ»
23 квітня 2015р.

1. По першому питанню порядку денного «Обрання лічильної комісії зборів» вирішили:

Обрати лічильну комісію у складі:
Климов Федір Миколайович - голова лічильної комісії;
Бровко Світлана Миколаївна - секретар лічильної комісії;
Ляшенко Тетяна Григорівна - член лічильної комісії. 
Голосували:
«за» -  5784194 голосів, що становить 83,612% від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій,  зареєстрованих на зборах.
«проти» -  1133703 голосів, що становить 16,388 % від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій,  зареєстрованих на зборах.
«утрималися» -  0  голосів, що становить 0%  від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій,  зареєстрованих на зборах.

2. По другому питанню порядку денного «Звіт виконавчого органу за 2014 рік та його затвердження. Визначення основних напрямів діяльності на 2015 рік» вирішили:

Затвердити звіт виконавчого органу за 2014 р. та основні напрями діяльності на 2015 р.
Голосували:
«за» -  5784194 голосів, що становить 83,612% від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій,  зареєстрованих на зборах.
«проти» -  1133703 голосів, що становить 16,388 % від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій,  зареєстрованих на зборах.
«утрималися» -  0  голосів, що становить 0%  від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій,  зареєстрованих на зборах.

3. По третьому питанню порядку денного «Звіт наглядової ради та його затвердження» вирішили:

Затвердити звіт наглядової ради. 
Голосували:
«за» -  5784194 голосів, що становить 83,612% від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій,  зареєстрованих на зборах.
«проти» -  1133703 голосів, що становить 16,388 % від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій,  зареєстрованих на зборах.
«утрималися» -  0  голосів, що становить 0%  від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій,  зареєстрованих на зборах.

4. По четвертому питанню порядку денного «Затвердження звіту та висновку ревізійної комісії» вирішили:

Затвердити звіт та висновок ревізійної комісії.
Голосували:
«за» -  5784194 голосів, що становить 83,612% від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій,  зареєстрованих на зборах.
«проти» -  1133703 голосів, що становить 16,388 % від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій,  зареєстрованих на зборах.
«утрималися» -  0  голосів, що становить 0%  від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій,  зареєстрованих на зборах.

5. По п’ятому питанню порядку денного «Затвердження річного звіту за 2014 рік» вирішили:

Затвердити річний звіт за 2014 рік.
Голосували:
«за» -  5784194 голосів, що становить 83,612% від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій,  зареєстрованих на зборах.
«проти» -  1133703 голосів, що становить 16,388 % від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій,  зареєстрованих на зборах.
«утрималися» -  0  голосів, що становить 0%  від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій,  зареєстрованих на зборах.

6. По шостому питанню порядку денного «Розподіл прибутку (покриття збитків) за 2014 рік» вирішили:

Збитки у сумі 1430,0 тис. грн., отримані за результатами фінансово-господарської діяльності у 2014 р., покрити за рахунок нерозподіленого прибутку, який залишився у розпорядженні ПАТ «ВІТ».
Голосували:
«за» -  5784194 голосів, що становить 83,612% від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій,  зареєстрованих на зборах.
«проти» -  1133703 голосів, що становить 16,388 % від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій,  зареєстрованих на зборах.
«утрималися» -  0  голосів, що становить 0%  від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій,  зареєстрованих на зборах.

7. По сьомому питанню порядку денного «Внесення змін до Статуту Товариства» вирішили:

Внести зміни до Статуту Товариства.
Розділ 10. Загальні збори акціонерів
У другому абзаці п. 10.38 слова та цифри «не менш як 60» замінити словами та цифрами «більш як 50»
Розділ 11. Наглядова рада
Викласти пп. 38) п.11.4 у наступній редакції:
«38) попереднє схвалення правочинів на суму, яка перевищую 6 500 000 (шість мільйонів п’ятсот тисяч) гривень»
Голосували:
«за» -  5784194 голосів, що становить 83,612% від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій,  зареєстрованих на зборах.
«проти» -  1133703 голосів, що становить 16,388 % від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій,  зареєстрованих на зборах.
«утрималися» -  0  голосів, що становить 0%  від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій,  зареєстрованих на зборах.
Рішення прийнято понад ¾ голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій.

8. По восьмому питанню порядку денного «Призначення особи, уповноваженої на підписання змін до Статуту Товариства» вирішили:

Уповноважити голову зборів Соловйова Валерія Прохоровича на підписання змін до Статуту.
Уповноважити виконавчий орган Товариства на здійснення всіх дій, пов’язаних з реєстрацією змін до Статуту.
Голосували:
«за» -  5784194 голосів, що становить 83,612% від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій,  зареєстрованих на зборах.
«проти» -  1133703 голосів, що становить 16,388 % від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій,  зареєстрованих на зборах.
«утрималися» -  0  голосів, що становить 0%  від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій,  зареєстрованих на зборах.

 

Лічильна комісія Загальних зборів

Дата розміщення на vit.zp.ua - 30.04.2015 р.