25.10.2011 р. Наглядовою радою Товариства (протокол №39 від 25.10.2011р.) прийнято рішення про зміни у складі посадових осіб, а саме:

Звільнений Генеральний директор Мелєшко Ігор Юрійович, посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних; володіє 0,016% статутного капіталу товариства; на посаді перебував 4 місяці (з 30.06.2011р. по 25.10.2011р.); посадову особу звільнено за власним бажанням; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Призначений у зв’язку з вакантністю посади Генеральний директор Паук Юрій Іванович, посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних; володіє 100 акціями, що складає 0,0014% статутного капіталу; посадову особу призначено терміном на чотири роки з 26.10.2011р.; попередні посади: учень розмітника, розмітник 5 розряду, інженер, молодший науковий співробітник, старший науковий співробітник, начальник лабораторії, заступник начальника відділу, начальник відділу, заступник директора інституту, заступник голови правління, член правління, заступник генерального директора; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:

Генеральний директор Паук Юрій Іванович.