ПРИЗНАЧЕННЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
 

01.06.2020 Наглядовою радою АТ «ВІТ» на посаду Генерального директора призначено Сергійчука Анатолія Макаровича.

 
Опубліковано 06.02.2020, друкувати

НАЗНАЧЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
 

01.06.2020 Наблюдательным советом АО «ВИТ» на должность Генерального директора назначен Сергийчук Анатолий Макарович.

 
Опубліковано 06.02.2020, друкувати

ЯКІСТЬ І НАДІЙНІСТЬ
 

Інформуємо споживачів України і керівників підприємств, що експлуатують трансформаторне обладнання, про одину з важливих обставин, що забезпечують якість придбаних нових трансформаторів або трансформаторів після ремонту. Оскільки метою Документації Тендера є всебічна і глибока деталізація фінансовоправових умов планованої роботи, то питання гарантії якості нового трансформатора або результатів його ремонту встановлюються посиланням на усталену, багаторазово випробувану систему діючих технічних стандартів і регламентів електротехнічної галузі промисловості України.

Докладніше...
 
Опубліковано 04.23.2020, друкувати

КАЧЕСТВО И НАДЕЖНОСТЬ
 

Информируем потребителей Украины и руководителей предприятий, эксплуатирующих трансформаторное оборудование, об одном из важных обстоятельств, обеспечивающих качество приобретаемых новых трансформаторов или трансформаторов после ремонта. Поскольку целью  Документации Тендера является всесторонняя и глубокая детализация финансово-правовых условий планируемой работы, то вопросы гарантии качества нового трансформатора или результатов его ремонта устанавливаются ссылкой на устоявшуюся, многократно опробованную систему действующих технических стандартов и регламентов электротехнической отрасли промышленности Украины.

Докладніше...
 
Опубліковано 04.23.2020, друкувати

Акредитація випробувального центру
 

Шановні колеги!

Комісією Національного агентства з акредитації України була проведена акредитація випробувального центру трансформаторного і високовольтного обладнання АТ «ВІТ», під час якої були перевірені: система управління випробувального центру АТ «ВІТ», компетентність персоналу, наявність випробувального обладнання, наявність бази нормативних документів.

Співробітниками Національного агентства з акредитації України відзначені унікальні можливості високовольтної випробувальної лабораторії.

За підсумками аудиту було видано випробувальному центру АТ «ВІТ» атестат акредитації на відповідність вимогам міжнародного стандарту ДСТУ ISO / IEC 17025 до: 2017.

Контактні дані:
Бахмач Сергій Костянтинович; директор випробувального центру трансформаторного і високовольтного обладнання АТ «ВІТ»; тел. +38 (061) 284 51 86, +38 (061) 284 52 16 sepro@vit.zp.ua

Докладніше...
 
Опубліковано 08.01.2019, друкувати

<< Новіші 1 2 Старіші >>

Powered by CuteNews