Акредитація випробувального центру @ 08.01.2019

Шановні колеги!

Комісією Національного агентства з акредитації України була проведена акредитація випробувального центру трансформаторного і високовольтного обладнання АТ «ВІТ», під час якої були перевірені: система управління випробувального центру АТ «ВІТ», компетентність персоналу, наявність випробувального обладнання, наявність бази нормативних документів.

Співробітниками Національного агентства з акредитації України відзначені унікальні можливості високовольтної випробувальної лабораторії.

За підсумками аудиту було видано випробувальному центру АТ «ВІТ» атестат акредитації на відповідність вимогам міжнародного стандарту ДСТУ ISO / IEC 17025 до: 2017.

Контактні дані:
Бахмач Сергій Костянтинович; директор випробувального центру трансформаторного і високовольтного обладнання АТ «ВІТ»; тел. +38 (061) 284 51 86, +38 (061) 284 52 16 sepro@vit.zp.ua.

_______________________

(Уважаемые коллеги!
Комиссией Национального агентства по аккредитации Украины была проведена аккредитация испытательного центра трансформаторного и высоковольтного оборудования АО «ВИТ», во время которой были проверены: система управления испытательного центра АО «ВИТ», компетентность персонала, наличие испытательного оборудования, наличие базы нормативных документов.
Сотрудниками Национального агентства по аккредитации Украины отмечены уникальные возможности высоковольтной испытательной лаборатории.
По итогам аудита был выдан испытательному центру АО «ВИТ» аттестат аккредитации на соответствие требованиям международного стандарта ДСТУ ISO/IEC 17025:2017.
Контактные данные:
Бахмач Сергей Константинович; директор испытательного центра трансформаторного и высоковольтного оборудования АО «ВИТ»; тел. +38(061) 284 51 86, +38(061) 284 52 16, Моб. +38(050) 627 67 96 sepro@vit.zp.ua.)


News powered by CuteNews - http://cutephp.com