30.04.2015 Підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «ВІТ» 23 квітня 2015 р.

Підсумки голосування
на річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «ВІТ»
23 квітня 2015р.

1. По першому питанню порядку денного «Обрання лічильної комісії зборів» вирішили:

Обрати лічильну комісію у складі:
Климов Федір Миколайович - голова лічильної комісії;
Бровко Світлана Миколаївна - секретар лічильної комісії;
Ляшенко Тетяна Григорівна - член лічильної комісії. 
Голосували:
«за» -  5784194 голосів, що становить 83,612% від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій,  зареєстрованих на зборах.
«проти» -  1133703 голосів, що становить 16,388 % від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій,  зареєстрованих на зборах.
«утрималися» -  0  голосів, що становить 0%  від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій,  зареєстрованих на зборах.

2. По другому питанню порядку денного «Звіт виконавчого органу за 2014 рік та його затвердження. Визначення основних напрямів діяльності на 2015 рік» вирішили:

Затвердити звіт виконавчого органу за 2014 р. та основні напрями діяльності на 2015 р.
Голосували:
«за» -  5784194 голосів, що становить 83,612% від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій,  зареєстрованих на зборах.
«проти» -  1133703 голосів, що становить 16,388 % від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій,  зареєстрованих на зборах.
«утрималися» -  0  голосів, що становить 0%  від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій,  зареєстрованих на зборах.

3. По третьому питанню порядку денного «Звіт наглядової ради та його затвердження» вирішили:

Затвердити звіт наглядової ради. 
Голосували:
«за» -  5784194 голосів, що становить 83,612% від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій,  зареєстрованих на зборах.
«проти» -  1133703 голосів, що становить 16,388 % від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій,  зареєстрованих на зборах.
«утрималися» -  0  голосів, що становить 0%  від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій,  зареєстрованих на зборах.

4. По четвертому питанню порядку денного «Затвердження звіту та висновку ревізійної комісії» вирішили:

Затвердити звіт та висновок ревізійної комісії.
Голосували:
«за» -  5784194 голосів, що становить 83,612% від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій,  зареєстрованих на зборах.
«проти» -  1133703 голосів, що становить 16,388 % від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій,  зареєстрованих на зборах.
«утрималися» -  0  голосів, що становить 0%  від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій,  зареєстрованих на зборах.

5. По п’ятому питанню порядку денного «Затвердження річного звіту за 2014 рік» вирішили:

Затвердити річний звіт за 2014 рік.
Голосували:
«за» -  5784194 голосів, що становить 83,612% від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій,  зареєстрованих на зборах.
«проти» -  1133703 голосів, що становить 16,388 % від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій,  зареєстрованих на зборах.
«утрималися» -  0  голосів, що становить 0%  від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій,  зареєстрованих на зборах.

6. По шостому питанню порядку денного «Розподіл прибутку (покриття збитків) за 2014 рік» вирішили:

Збитки у сумі 1430,0 тис. грн., отримані за результатами фінансово-господарської діяльності у 2014 р., покрити за рахунок нерозподіленого прибутку, який залишився у розпорядженні ПАТ «ВІТ».
Голосували:
«за» -  5784194 голосів, що становить 83,612% від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій,  зареєстрованих на зборах.
«проти» -  1133703 голосів, що становить 16,388 % від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій,  зареєстрованих на зборах.
«утрималися» -  0  голосів, що становить 0%  від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій,  зареєстрованих на зборах.

7. По сьомому питанню порядку денного «Внесення змін до Статуту Товариства» вирішили:

Внести зміни до Статуту Товариства.
Розділ 10. Загальні збори акціонерів
У другому абзаці п. 10.38 слова та цифри «не менш як 60» замінити словами та цифрами «більш як 50»
Розділ 11. Наглядова рада
Викласти пп. 38) п.11.4 у наступній редакції:
«38) попереднє схвалення правочинів на суму, яка перевищую 6 500 000 (шість мільйонів п’ятсот тисяч) гривень»
Голосували:
«за» -  5784194 голосів, що становить 83,612% від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій,  зареєстрованих на зборах.
«проти» -  1133703 голосів, що становить 16,388 % від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій,  зареєстрованих на зборах.
«утрималися» -  0  голосів, що становить 0%  від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій,  зареєстрованих на зборах.
Рішення прийнято понад ¾ голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій.

8. По восьмому питанню порядку денного «Призначення особи, уповноваженої на підписання змін до Статуту Товариства» вирішили:

Уповноважити голову зборів Соловйова Валерія Прохоровича на підписання змін до Статуту.
Уповноважити виконавчий орган Товариства на здійснення всіх дій, пов’язаних з реєстрацією змін до Статуту.
Голосували:
«за» -  5784194 голосів, що становить 83,612% від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій,  зареєстрованих на зборах.
«проти» -  1133703 голосів, що становить 16,388 % від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій,  зареєстрованих на зборах.
«утрималися» -  0  голосів, що становить 0%  від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій,  зареєстрованих на зборах.

 

Лічильна комісія Загальних зборів

Дата розміщення на vit.zp.ua - 30.04.2015 р.

 

DSTU
Инженерный корпус
BVQI
Большой высоковольтный зал
BVQI
Большой высоковольтный зал