1. По першому питанню порядку денного «Обрання лічильної комісії позачергових загальних зборів» вирішили:

Обрати лічильну комісію у складі:
Гузенко Юлія Іванівна - голова лічильної комісії
Глібова Ганна Юріївна - секретар лічильної комісії
Кох Ірина Валеріївна - член лічильної комісії
Голосували:
«за» - 5785009 голосів, що становить 100% від зареєстрованих на Зборах.
«проти» - 0 голосів, що становить 0 % від зареєстрованих на Зборах.
«утрималися» - 0 голосів, що становить 0% від зареєстрованих на Зборах.

2. По другому питанню порядку денного «Обрання голови та секретаря зборів» вирішили:

Обрати
Головою зборів - Соловйова Валерія Прохоровича
Секретарем зборів - Лебедєву Валентину Сергіївну
Голосували:
«за» - 5785009 голосів, що становить 100% від зареєстрованих на Зборах.
«проти» - 0 голосів, що становить 0 % від зареєстрованих на Зборах.
«утрималися» - 0 голосів, що становить 0% від зареєстрованих на Зборах.

3. По третьому питанню порядку денного «Затвердження порядку проведення зборів» вирішили:

Затвердити запропонований порядок проведення загальних зборів.
Голосували:
«за» - 5785009 голосів, що становить 100% від зареєстрованих на Зборах.
«проти» - 0 голосів, що становить 0 % від зареєстрованих на Зборах.
«утрималися» - 0 голосів, що становить 0% від зареєстрованих на Зборах.

4. По четвертому питанню порядку денного «Затвердження Статуту Товариства у новій редакції» вирішили:

Затвердити Статут Товариства у новій редакції у зв’язку з приведенням його діяльності у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства».
Голосували:
«за» - 5785009 голосів, що становить 100% від зареєстрованих на Зборах.
«проти» - 0 голосів, що становить 0 % від зареєстрованих на Зборах.
«утрималися» - 0 голосів, що становить 0% від зареєстрованих на Зборах.

5. По п’ятому питанню порядку денного «Призначення особи, уповноваженої на підписання Статуту» вирішили:

Уповноважити Голову зборів Соловйова Валерія Прохоровича на підписання Статуту.
Уповноважити виконавчий орган Товариства на здійснення усіх дій, пов’язаних з державною реєстрацією Статуту.
Голосували:
«за» - 5785009 голосів, що становить 100% від зареєстрованих на Зборах.
«проти» - 0 голосів, що становить 0 % від зареєстрованих на Зборах.
«утрималися» - 0 голосів, що становить 0% від зареєстрованих на Зборах.

6. По шостому питанню порядку денного «Затвердження внутрішніх Положень про загальні збори акціонерів, про наглядову раду, про виконавчий орган, про ревізійну комісію» вирішили:

Затвердити внутрішні Положення про загальні збори акціонерів, про наглядову раду, про генерального директора, про ревізійну комісію у зв’язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства».
Голосували:
«за» - 5785009 голосів, що становить 100% від зареєстрованих на Зборах.
«проти» - 0 голосів, що становить 0 % від зареєстрованих на Зборах.
«утрималися» - 0 голосів, що становить 0% від зареєстрованих на Зборах.

7. По сьомому питанню порядку денного «Відкликання членів наглядової ради» вирішили:

Відкликати членів наглядової ради у повному складі:
ВАТ «Електрозавод» - голова наглядової ради
Ковальов Віктор Дмитрович - заступник голови наглядової ради
Синьов Володимир Юрійович - член наглядової ради
Шаталова Марія Володимирівна - член наглядової ради
Соловйов Валерій Прохорович - секретар наглядової ради
Голосували:
«за» - 5785009 голосів, що становить 100% від зареєстрованих на Зборах.
«проти» - 0 голосів, що становить 0 % від зареєстрованих на Зборах.
«утрималися» - 0 голосів, що становить 0% від зареєстрованих на Зборах.

8. По восьмому питанню порядку денного «Обрання членів наглядової ради» за результатами кумулятивного голосування на новий термін 3 роки обрано наглядову раду у складі 5 осіб, які набрали найбільшу кількість голосів у порівнянні з іншими кандидатами:

ВАТ «Електрозавод» - кумулятивні голоси віддані «за» кандидата - 5783919
Гвоздєв Михайло Володимирович - кумулятивні голоси віддані «за» кандидата - 5783919
Ковальов Віктор Дмитрович - кумулятивні голоси віддані «за» кандидата - 5783919
Шаталова Марія Володимирівна - кумулятивні голоси віддані «за» кандидата - 5783919
Соловйов Валерій Прохорович - кумулятивні голоси віддані «за» кандидата - 5787994

9. По дев’ятому питанню порядку денного «Відкликання членів ревізійної комісії» вирішили:

Відкликати членів ревізійної комісії у повному складі:
Макаревич Наталія Володимирівна - голова ревізійної комісії
Зуєв Олексій Дмитрович - заступник голови ревізійної комісії
Шейн Наталія Анатоліївна - секретар ревізійної комісії
Голосували:
«за» - 5785009 голосів, що становить 100% від зареєстрованих на Зборах.
«проти» - 0 голосів, що становить 0 % від зареєстрованих на Зборах.
«утрималися» - 0 голосів, що становить 0% від зареєстрованих на Зборах.

10. По десятому питанню порядку денного «Обрання членів ревізійної комісії» за результатами кумулятивного голосування на новий термін 4 роки обрано ревізійну комісію у складі 3 осіб, які набрали найбільшу кількість голосів у порівнянні з іншими кандидатами:

Макаревич Наталія Володимирівна - кумулятивні голоси віддані «за» кандидата - 5783919
Ємельянова Лілія Вікторівна - кумулятивні голоси віддані «за» кандидата - 5783919
Кулікова Лариса Михайлівна - кумулятивні голоси віддані «за» кандидата - 5783919

11. По одинадцятому питанню порядку денного «Призначення особи, уповноваженої на підписання від імені Товариства цивільно-правових договорів з членами наглядової ради і ревізійної комісії» вирішили:

Уповноважити Генерального директора на підписання від імені Товариства цивільно-правових договорів з членами наглядової ради та ревізійної комісії.
Голосували:
«за» - 5785009 голосів, що становить 100% від зареєстрованих на Зборах.
«проти» - 0 голосів, що становить 0 % від зареєстрованих на Зборах.
«утрималися» - 0 голосів, що становить 0% від зареєстрованих на Зборах.

Лічильна комісія позачергових загальних зборів.