Станом на 17.04.2019 - дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, загальна кількість акцій 7114800 шт. та кількість го-лосуючих акцій 6930818 шт.