Станом на 18.04.2018 р. – дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, загальна кількість акцій 7114800 шт. та кількість голосуючих акцій 6929146 шт.