24.04.2012 р. Загальними зборами акціонерів Товариства (протокол №18 від 24.04.2012р.) прийнято рішення про зміну складу посадових осіб емітента, а саме:

Звільнена (на підставі рішення Загальних зборів акціонерів Товариства за власним бажанням за станом здоров’я) з посади Члена Ревізійної комісії Ємельянова Лілія Вікторівна, посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних; часткою у статутному капіталі емітента не володіє (0%); на посаді перебувала 10 місяців; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Призначена (на підставі рішення Загальних зборів акціонерів у зв'язку з вакантністю посади) на посаду Члена Ревізійної комісії Сушкова Олена Юріївна, посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних; часткою у статутному капіталі емітента не володіє (0 акцій); попередні посади: керівник служби управління фінансовим капіталом; заступник керівника департаменту фінансового контролю та аналізу; посадову особу призначено терміном на 4 роки; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:

Генеральний директор Паук Юрій Іванович.